Lösningar Tillverkare & Leverantörer - China Solutions Factory

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Total lösning för detektion

    ASEA-teknologin, en ny generation av nukleinsyra snabbdetekteringsplattform som utvecklats oberoende av företaget, är en exakt, enkel och snabb nukleinsyra snabbdetekteringsteknik, som kan slutföra hela processen från "provtagning till resultat" på 35 minuter, och förverkliga signifikant förbättring av nukleinsyradetektion från "timmenivå" till "minutnivå".