Tillverkare och leverantörer av patogena mikroorganismer - Kina Fabrik för patogena mikroorganismer

  • Detektionssats för patogena mikroorganismer

    Detektionssats för patogena mikroorganismer

    Denna serie är produkten av "NAVID", moderbolaget till Janma gen.
    Denna produkt används för snabb upptäckt och screening av livsmedelsburna patogena mikroorganismer som Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella och bacillus cereus.